Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Permanente regler om rekonstruksjon - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Hovedformålet med forslaget er å innføre regler om rekonstruksjon som skal erstatte reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del og reglene i den <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-07-38" target="_blank">midlertidige loven om rekonstruksjon</a> for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven), som siden 11. mai 2021 har trådt i stedet for reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del.</p>
<p>Vedlagt høringen er også en samfunnsøkonomisk analyse av etablering av nye regler for rekonstruksjon i konkursloven utarbeidet av førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Institutt for Finans ved Norges Handelshøyskole 15. februar 2021.</p>
<h4>Endringer i forhold til de midlertidige reglene</h4>
<p>Forslaget åpner for større valgfrihet og fleksibilitet i rekonstruksjonsforhandlingene. Det skal bl.a. som hovedregel være valgfritt å oppnevne en rekonstruktør. Det foreslås også endringer i reglene om såkalt superprioritet, som gir långivere prioritet foran eksisterende panthavere. I tillegg er det foreslått nye regler som innebærer at et rekonstruksjonsforslag kan tvinges gjennom uten flertall i alle kreditorklasser.</p>
<p>Høringsfristen er <strong>13. april 2023.</strong></p>