Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Oversettelse av ISRS 4400 (revidert) - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Av endringer kan man finne at standarden dekker et større område flere både finansielle og ikke finansielle oppdrag, rapporteringen blir tydeligere, og tydeliggjøring rundt profesjonell skepsis, bruk av ekspert, fortsettelse og akseptvurderingen og åpenhet i rapporten vedrørende overholdelse av uavhengighet.</p>
<p>Standarden er trådt i kraft.</p>