<p>Av endringer kan man finne at standarden dekker et større område flere både finansielle og ikke finansielle oppdrag, rapporteringen blir tydeligere, og tydeliggjøring rundt profesjonell skepsis, bruk av ekspert, fortsettelse og akseptvurderingen og åpenhet i rapporten vedrørende overholdelse av uavhengighet.</p>
<p>Standarden er trådt i kraft.</p>