<p><span><span>Reglene skal forstås slik at gjenværende avskrivningsperiode pr. 1. juli 2021 (lovens ikrafttredelsestidspunkt) ikke kan overstige ti år.</span></span></p>
<p>Finansdepartementet har tidligere avklart at disse lovendringene&nbsp;vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere, dvs. fra og med 2022 for selskaper som har kalenderåret som regnskapsår. Dermed vil overgangsreglene heller ikke få virkning før regnskapsåret 2022.&nbsp;</p>