Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Overgangsregel avskrivningstid for goodwill og FOU - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><span><span>Reglene skal forstås slik at gjenværende avskrivningsperiode pr. 1. juli 2021 (lovens ikrafttredelsestidspunkt) ikke kan overstige ti år.</span></span></p>
<p>Finansdepartementet har tidligere avklart at disse lovendringene&nbsp;vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere, dvs. fra og med 2022 for selskaper som har kalenderåret som regnskapsår. Dermed vil overgangsreglene heller ikke få virkning før regnskapsåret 2022.&nbsp;</p>