Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Oppmykning i plikten til å fylle ut RF-1359 for finansielle produkter - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Dette fremgår av korrigert rettledning til skjemaet som nå er lagt ut:</p>
<blockquote><b>Hva skal det gis opplysninger om<br /><br /></b>Det skal gis opplysninger om både skattepliktige og skattefrie inntekter (fritaksmetoden). Selskapet skal i skjemaet oppgi om inntekten er innenfor eller utenfor fritaksmetoden, se nedenfor. Selskapet må overføre beløpene fra dette skjemaet til de respektive postene i næringsoppgaven.<br /><br />Aksjetransaksjoner som er omfattet av fritaksmetoden og som står oppført i Skatteetatens aksjeoppgave RF-1088S er det ikke nødvendig å gi opplysninger om i dette skjema. Unntaket gjelder ikke for aksjetransaksjoner som står i skatteetatens aksjeoppgave RF-1088S og som ikke er omfattet av fritaksmetoden, for eksempel transaksjoner i selskap hjemmehørende utenfor EØS registrert på Oslo Børs (dette må det gis opplysninger om i RF1359).</blockquote>
<p>&nbsp;Av tidligere rettledning fremgikk det at alle selskaper var pliktig til å opplyse om alle gevinster, tap og utbytter/utdelinger i skjemaet, uavhengig av om selskapet vurderer inntekter eller tap innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Dette førte til mye ekstraarbeid for den som skulle fylle ut skjemaet.</p>
<p>Etter å ha mottatt mange reaksjoner, bl.a. fra våre medlemmer, har altså Skattedirektoratet lempet på oppgaveplikten for tilfeller der aksjetransaksjonen er innrapportert på <a href="https://www.skatteetaten.no/skjema/aksjeoppgaven/">RF-1088S</a> og er innenfor fritaksmetoden.</p>