Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Oppjustering av revisjonspliktgrensen - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Det foreslås at</p>
<ul class="list">
<li>terskelverdien for driftsinntekter heves fra seks til syv millioner kroner</li>
<li>terskelverdien for balansesum heves fra 23 til 25 millioner kroner</li>
</ul>
<p>Næringsdepartementet skriver i sin begrunnelse:</p>
<blockquote>Departementet legger avgjørende vekt på at det å heve terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum til henholdsvis syv mill. kroner og 25 mill. kroner ikke vil medføre vesentlige endringer i antallet foretak som kan fravelge revisjon. En slik justering er derfor ønskelig ut fra hensynet til å redusere de økonomiske og administrative byrdene for næringsdrivende, samtidig som kontrollbehovet fortsatt vil være tilstrekkelig ivaretatt. Forskriftsendringen vil også innebære en justering av terskelverdiene i tråd med inflasjonen.</blockquote>