<p>Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene og en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 – 25 år. Ved betydelig avvikende profil, eksempelvis lukket ordning, henvises det til supplerende informasjon i vedleggene til slutt i veiledningen for profiler med kortere horisont.</p>
<p>De fleste ytelsesbaserte ordninger i det private næringsliv er lukkede ordninger, mens åpne ytelsesbaserte ordninger fortsatt er vanlig i offentlig sektor.&nbsp;I lukkede ordninger er ordningen lukket for nye medlemmer.</p>
<p>Les mer og last ned den oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger på <a title="nettsidene til NRS" href="https://www.regnskapsstiftelsen.no/oppdatert-veiledning-pensjonsforutsetninger-pr-30-09-2022/" target="_blank">nettsidene til NRS</a>.</p>