Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Økt skatt på høye inntekter og formue etter budsjettforliket - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>I tillegg reverseres deler av innstrammingen i firmabilbeskatningen av el-biler og verdsettingsrabatten på aksjer, andeler og driftsmidler reduseres til 25 %.</p>
<p>Dette er skatte- og avgiftsendringene i budsjettforliket som ble inngått 29. november 2021:</p>
<h4>Trinnskatten</h4>
<ul class="list">
<li>Økt sats i trinnskattens trinn 3 fra 13,3 til 13,4 %</li>
<li>Økt sats i trinnskattens trinn 4 fra 16,3 til 16,4 %</li>
<li>Redusert innslagspunkt i trinn 3 fra 651 250 kr til 643 800 kr</li>
<li>Redusert innslagspunkt i trinn 4 fra 1 052 250 kr til 969 200 kr</li>
<li>Nytt trinn 5 på 17,4 % fra 2 000 000 kr</li>
</ul>
<h4>Formuesskatt</h4>
<ul class="list">
<li>Nytt trinn i formuesskatten for formue over 20 mill. kroner, sats: 1,10 %</li>
<li>Økt verdsetting av aksjer og driftsmidler til 75 %</li>
<li>Økt bunnfradrag i formuesskatten til 1 700 000 kr</li>
</ul>
<h4>El-bil</h4>
<ul class="list">
<li>Firmabilbeskatning av el-bil settes til 80 %</li>
<li>Redusert omregistreringsavgift elbiler – 25 prosent sats</li>
</ul>
<h4>Annet</h4>
<ul class="list">
<li>Økt fradrag Nord-Troms og Finnmark fra 18 100 til 20 000 kr</li>
<li>Økt frikortgrense fra 60 000 til 65 000 kroner</li>
<li>Redusert trygdeavgift på lønn/trygd fra 8,1 til 8,0 %</li>
<li>Redusert trygdeavgift næringsinntekt fra 11,3 til 11,2 %</li>
</ul>
<h4>Avgifter</h4>
<ul class="list">
<li>CO2-komponent engangsavgift varebiler settes til 30 % av personbil</li>
<li>Kompensasjon i veibruksavgift på bensin settes til 50 %</li>
<li>Kompensasjon i veibruksavgift på mineralolje settes til 50 %</li>
<li>Reduksjon i trafikkforsikringsavgiften</li>
<li>Reduksjon i vektårsavgiften</li>
</ul>