Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Også mindre bedrifter må forholde seg til bærekraftrapportering - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<div class="epi-contentfragment">3-trinns bærekraftvurdering.PNG</div>
<p>Små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør 99 prosent av alle bedrifter i Europa.&nbsp; Så langt har disse selskapene ikke behøvd å forholde seg til bærekraftrapportering, det har tradisjonelt kun vært for de største virksomhetene på børs.&nbsp;</p>
<p>– EUs direktivforslag Corporate Sustainability Reporting Directive foreslår nå for første gang at også SMB bør rapportere på bærekraft. Helt konkret sier forslaget at små og mellomstore bedrifter notert på en europeisk børs <i>må</i> rapportere med en forenklet standard og at de resterende <i>kan</i> rapportere på frivillig basis sier rådgiver for bærekraft i Revisorforeningen, Carl-Emil Akselberg.&nbsp;&nbsp;</p>
<h2><span>Hvorfor bærekraftrapportering?</span></h2>
<p>Det innebærer en ny hverdag for mange selskaper som i dag i stor grad har kunnet rapportere det de ønsker å kommunisere. Fravær av felles rammeverk for rapportering har ifølge Akselberg åpnet for grønnvasking. Og det er nettopp grønnvasking EU ønsker å komme til livs med sin nye grønne giv.&nbsp;</p>
<div class="epi-contentfragment">Carl Emil Akselberg.jpg</div>
<p>– SMB er foreslått omfattet av kravene til rapportering fra 2026, og Finansdepartementet starter i disse dager opp en norsk utredning om hva som må gjøres for at selskaper, revisorer og andre skal stille godt forberedt til det som kommer, sier Akselberg.&nbsp;</p>
<p>For mange små og mellomstore bedriftseiere er kravene de møter om bærekraft i markedet blitt merkbare allerede i dag. Spesielt i anbudsrunder, offentlige som private, som nå preges av omfattende spørsmål knyttet til om selskapet har en policy og retningslinjer knyttet til bærekraft i virksomheten.&nbsp;</p>
<h2><span>Bankene etterlyser bærekraftrapporter</span></h2>
<p>Ekstern finansiering påvirkes også i økende grad av bærekraft. Med de nye taksonomireglene vil banker og kredittgivere bli målt på hvor stor andel av utlånsporteføljen som kan klassifiseres som bærekraftig.&nbsp;</p>
<p>– Det er grunn til å tro at bankene vil fremstå som mest mulig grønne og dermed ha insentiver til i å låne ut med gunstig rente for prosjekter og virksomheter som oppfyller kravene i taksonomien. Banker er en viktig finansieringskilde for SMB-segmentet. 50 prosent av europeiske SMB-er opplyser at banklån og kredittfasiliteter er svært viktig for dem.</p>
<div class="epi-contentfragment">SMB slipper ikke unna ESG-rapportering – FA R 040322.PNG</div>
<h2><span>Hva bør SMB-ene gjøre?</span></h2>
<p>Den europeiske revisorforeningen Accountancy Europe har publisert en 3-trinns vurdering som kan være et godt hjelpemiddel for mange små bedriftseiere som ønsker å øke fokuset på bærekraftsrapportering. Se vedlagte veileder.</p>
<p>– Den bidrar til at man både får bedre innsikt i egen drift, samtidig med at man får avdekket de viktigste risikotyper som bør håndteres. Som et siste steg bør man vurdere en tilpasset bærekraftrapport. En bærekraftrapport tilpasset bedriftens størrelse vil gjøre at bedriften er bedre stilt i både anbudsrunder og overfor banker.&nbsp;</p>
<p>EU-kommisjonen og Europaparlamentet har gitt oppdrag til European Financial Reporting Advisory Group om å lage en standard for SMB for å oppfylle det nye direktivets krav. Denne vil bygge på god regnskapsskikk og UN Global Compacts rammeverk tilpasset SMB.&nbsp;</p>
<p><span>– I Norge tilbyr mange revisjonsselskaper allerede denne muligheten. Ved at rapporten blir bekreftet får innholdet et kvalitetsstempel og du stiller da enda sterkere i anbudsrunder og i møter med banker og kredittgivere. EU-kommisjonen har understreket viktigheten av revisors attestasjon, sier Carl-Emil Akselberg.</span></p>