Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen trer i kraft - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Loven ble lagt fram som <a title="Prop. 208 LS (2020–2021) Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852" href="/link/847d2282dcd747e7872156a2d79ffbf8.aspx" target="_blank">forslag i juni 2021&nbsp;</a>og ble vedtatt som <a title="Lov om bærekraftig finans" href="/link/21e37642ccf941f5bcd44c7da894c44d.aspx" target="_blank">norsk lov</a> før julen i 2021.&nbsp;</p>
<p class="cs95e872d0">Kravene i loven om å gi informasjon som beskrevet i taksonomiforordningen artikkel 8, skal først gjelde for årsrapporter som inneholder årsregnskap med balansedag 31. desember 2023.</p>
<p class="cs95e872d0">Finansdepartementet <a title="Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet" href="https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/taksonomien-for-barekraftig-okonomisk-aktivitet/id2924859/" target="_blank">publiserte tidligere i høst</a> en temaside for taksonomien med både veiledning og ofte-stilte spørsmål.</p>