Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Nye satser i reiseavtalene fra 2023 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>De viktigste endringene for reiser innenlands fra 1. januar 2023 er:</h3>
<ul class="list">
<li>Satsene for bruk av egen bil er: kr. 4,48 pr. km.</li>
</ul>
<ul class="list">
<li>Satsene for diett på innenlandsreiser er:
<ul>
<li>For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med 872 kroner</li>
<li>For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med 342 kroner</li>
<li>For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med 637 kroner</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>For reiser utenlands er det endringer i satsene for kostgodtgjørelse i flere av landene.</p>
<h3>Skattemessig behandling</h3>
<p>Skattedirektoratet har fastsatt <a href="/link/d6851aebfed74e6584b8ff736ca0ad65.aspx">forskuddssatsene for 2023</a> og de gjelder for hele året.</p>
<p>Mottatt godtgjørelse som overstiger forskuddssatsen inngår i beregningen av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.&nbsp; Som hovedregel benyttes satsene også ved skattefastsettingen for å beregne eventuelt skattepliktig overskudd/inntekt.</p>