Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><span>Rettledningen til RF-1028 lister opp 27 ordninger som anses være offentlig støtte, se vedlegg. De mest vanlige vil nok være differensiert arbeidsgiveravgift, forskjellige EL-bil fordeler, redusert elavgift for industrien og skattefunn.&nbsp;I tillegg skal det blant annet rapporteres om aksjeselskapet var i økonomiske vanskeligheter ved siste avlagte regnskapsår.</span></p>
<p><strong><span>Vurdering om selskapet var i økonomiske vanskeligheter sist avlagte regnskapsår</span></strong></p>
<p><span>Rettledningen definerer videre hvordan foretakene skal beregne om de var i økonomiske vanskeligheter. Blant annet anses en virksomhet være i økonomiske vanskeligheter dersom "mer enn halvparten av tegnet aksjekapital i selskapet har forsvunnet som følge av akkumulerte tap (unntatt for SMB som har eksistert i mindre enn tre år)".</span></p>