Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Nye lover på tollområdet fra 1.1.2023 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><span>Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) ble vedtatt av Stortinget 8. mars 2022 og trer i kraft fra 1. januar 2023. De to lovene erstatter dagens lov om toll- og vareførsel (tolloven). I tillegg flyttes bestemmelser om innførselsmerverdiavgift til merverdiavgiftsloven.</span></p>
<p>Endringene skal ikke innebære store materielle endringer av betydning for tollbehandling, men det blir store endringer i de ulike prosedyrene. For de som har klienter som importerer varer er det viktig å sette seg inn i hva som blir nytt.</p>
<p>Tollmyndighetene har lagt ut informasjon om de nye lovene på sine nettsider. Du kan lese mer om dette her:</p>
<p><a title="Ny vareførselslov og tollavgiftslov" href="https://www.toll.no/no/bedrift/digital-tollbehandling/lover-regler/ny-vareforsels-tollavgiftslov/">https://www.toll.no/no/bedrift/digital-tollbehandling/lover-regler/ny-vareforsels-tollavgiftslov/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>