Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Ny standard for god regnskapsføringsskikk - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Den <a title="nye versjonen av GRFS-standarden" href="/link/6ca3bd310a6e42bba12a618b2b8cbd1d.aspx" target="_blank">nye versjonen av standarden</a>,&nbsp;tilpasset den nye regnskapsførerloven av 2022, er nå fastsatt.&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: ‘Merriweather Sans’, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: bold;">Endringer fra foreløpig versjon</span></p>
<p>Den endelige standarden tilsvarer utkastet som ble publisert i september, med unntak for to små ikke materielle justeringer i henholdsvis punkt 2.1 og 5.2.&nbsp;Løsningene i standarden er forankret i en bred høring, gjennomført i 2021.</p>
<h3>Ikrafttredelse</h3>
<p><span>Den nye standarden er tilpasset og trer i kraft samtidig med ny regnskapsførerlov, 1. januar 2023. På samme måte som for loven er det forståelse for at det trengs tid for å få alle endringene i den nye standarden implementert. Det forventes at regnskapsforetakene så snart det er mulig etter ikrafttredelsen har en plan for innføringen av de nye reglene.&nbsp;Alle krav i lov og standard må fullt ut være oppfylt innen utgangen av 2023.</span></p>
<p><span>I tillegg til at standarden er tilpasset den nye loven, er den modernisert og tilpasset dagens regnskapsførervirksomhet.&nbsp;Stadig mer av regnskapsføringen automatiseres, og den åpner for nye arbeidsmåter og samhandling med kunden. Dette gjenspeiles i den nye standarden ved at den stedvis er blitt mer prinsippbasert.</span></p>
<h3><span>Mer rendyrket</span></h3>
<p><span>Standarden er forkortet fra 37 til 26 sider ved at en rekke forhold som egentlig ikke regulerer god regnskapsføringsskikk er tatt ut av standarden. Det omfatter for eksempel omtale knyttet til hvitvaskings-, risikostyrings- og personvernreglene, samt rene forretnings-/avtalerettslige forhold. Disse reglene må i stedet søkes opp i de respektive rettskilder. Det er også gjort en del forenklinger, bl.a. i kravene til oppdragsdokumentasjon.</span></p>
<h3><span>Krav om forsvarlig kvalitetsstyring</span></h3>
<p><span>Nye krav i regnskapsføringsloven om kvalitetsstyring er fulgt opp med omtale i standarden (punkt 2.1).&nbsp;</span></p>
<h3><span>Tydeliggjøring av oppdragsansvaret</span></h3>
<p><span>Det er tatt inn som et eget punkt tidlig i kapittel 5 i standarden om oppdragsutførelsen (punkt 5.2).</span></p>
<h3><span>Forståelse av oppdragsgivers virksomhet</span></h3>
<p><span>Det er tatt inn et eksplisitt krav om forståelse av oppdragsgivers virksomhet (punkt 5.3).</span></p>
<h3><span>Kommende eKurs om den nye loven og den nye standarden</span></h3>
<p>Revisorforeningen planlegger et eKurs om den nye GRFS-standarden på fire timer og et eKurs om den nye regnskapsførerloven på tre timer. Begge kurs blir etter planen publisert i februar.&nbsp;Når kursene er klare for påmelding, finner du dem i <a title="kursoversikten" href="/link/5f774990d34c4829a3ae8fda7eebbc8a.aspx">kursoversikten</a>.</p>
<div class="epi-contentfragment">Regnskap ny GRFS 10012023.jpg</div>
<p>&nbsp;</p>