<p>Med ny regnskapsførerlov øker det samlede timekravet til etterutdanning for regnskapsførere fra 77 til 80 timer for hver treårsperiode. Dette gjelder første gang for perioden 2021 – 2023.&nbsp;</p>
<p><span>Etterutdanningen skal omfatte tilstrekkelig opplæring&nbsp; innenfor fagemnene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett, foretaksrett og regnskapsføring. P</span>å samme måte som etter ny revisorlov, er det ikke lenger faste timekrav i enkeltfag i etterutdanningen for regnskapsførere, men det må være noe tid innenfor alle de fire fagområdene i hver treårsperiode.&nbsp;</p>