<p>Finanstilsynet gir informasjon om:</p>
<ul class="list">
<li>Tittelen «statsautorisert regnskapsfører»</li>
<li>Nye etterutdanningskrav</li>
<li>Deponeringeringsordningen</li>
<li>Skikkethetskrav i den nye loven</li>
<li>Utdanning- og praksiskrav for de som søker om godkjenning etter ny lov</li>
<li>Overgangsregelen til det nye kravet om tre års praksis for bachelorutdannede</li>
<li>Nye bestemmelser om ledelsen i regnskapsforetak</li>
<li>Organisering og kvalitetsstyring i regnskapsforetak</li>
<li>Regnskapsforetak som drives i enkeltpersonforetak</li>
</ul>