<p>Saken gjelder oppbygging av et omfattende hotell- og museumsområde. Foretaket hadde pådratt seg store kostnader og tatt fradrag for merverdiavgift og opparbeidet seg store fremførbare underskudd.</p>
<p>Spørsmålet var om aktiviteten var skatte- og avgiftsmessig næring. Kriteriet som ble vurdert var prosjektets evne til å gå med overskudd.</p>
<p>Retten kom til at aktiviteten ikke var egnet til å gå med overskudd og at det derfor ikke var anledning til merverdiavgift eller skattemessig fradrag.</p>
<p>Dommen føyer seg inn i saker som gjelder næringsbegrepet og betydningen av at aktiviteten er "egnet til å gå med overskudd".</p>
<p>Dommen kan bli anket og er foreløpig ikke rettskraftig.</p>