Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Nues logo.PNG</div>
<p>Blant de viktigste endringene er:<br /><br /><br /></p>
<ul class="list">
<li><b>Ny anbefaling om bærekraft i kapittel 2.</b>&nbsp;Selskapene bør skape verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte. I dette arbeidet bør styret ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Målet er at hensynet til bærekraft skal knyttes tett opp mot selskapets virksomhet og verdiskapning.</li>
<li><b>Ny anbefaling om hvem som skal være medlemmer av valgkomiteen i kapittel 7.</b>&nbsp;Anbefalingen har tidligere åpnet opp for at maksimalt ett medlem av valgkomiteen kunne være styremedlem,&nbsp; så fremt medlemmet ikke stilte til gjenvalg til styret. Denne adgangen fjernes. Styrets medlemmer eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være medlem av valgkomiteen. Målet er å styrke valgkomiteens uavhengighet og habilitet i forholdet mellom valgkomiteen og dem som skal velges.</li>
<li><b>Ny anbefaling om avtaler med tilknyttede parter i kapittel 9.</b>&nbsp;Det bør fremgå av styreinstruksen hvordan styret og den daglige ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter, herunder om det skal innhentes en uavhengig verdivurdering. Styret bør i årsberetningen redegjøre for slike avtaler. Målet er å sikre at selskapet er kjent med mulige interessekonflikter og har en grundig behandling av slike avtaler, med sikte på å hindre at verdier overføres fra selskapet til tilknyttede parter.</li>
<li><b>Nye anbefalinger om lønn og annen&nbsp;godtgjørelse til ledende personer i kapittel 12.&nbsp;</b>Som en følge av nye lovregler, fjernes flere av de tidligere anbefalingene og det presiseres at retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse bør være tydelige og forståelige. Anbefalingen om at det bør settes tak på resultatavhengig godtgjørelse videreføres.</li>
</ul>
<p>Den nye anbefalingen kan du lese&nbsp;<a href="http://nues.no/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-14-Den-norske-anbefalingen-om-eierstyring-og-selskapsledelse-2.pdf" target="_blank">her</a>.&nbsp;</p>