<div class="epi-contentfragment">Webinar om bærekraftsrapportering</div>
<p>Webinaret ble avholdt 16. juni 2023 og har en varighet på en time og 17 minutter. Presentasjonen ligger som vedlegg.</p>
<p>Webinaret ser du her:</p>
<div class="epi-contentfragment">Video1848761543 1-1.mp4</div>