<p><span>Merverdiavgiftsfritaket&nbsp;for kjøp og leasing av elektriske kjøretøy er ansett som statsstøtte. Fritaket må derfor godkjennes av ESA.&nbsp;Finansdepartementet har bedt om godkjenning for omsetning av personkjøretøy for kjøpsbeløp under kr 500 000, og tilsvarende for det foreslåtte fritaket for leasing av elektriske personkjøretøy.&nbsp;</span></p>
<p><span>For omsetning av elektriske varebiler og andre tyngre kjøretøy er fritaket foreslått opphevet,&nbsp;og det er da heller ikke bedt om at godkjenningsordningen for slike kjøretøy videreføres.&nbsp;</span></p>