Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Notekrav for små foretak - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>NRS ber Finansdepartementet om å vurdere nødvendige endringer i regnskapsloven for å rydde opp i inkuriene og uklarhetene.&nbsp;</p>
<p>Videre stiller NRS et spørsmål om § 7-1 annet ledd om at det skal gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig.&nbsp;Notekrav for små foretak skal som utgangspunkt begrenses til kravene som følger av&nbsp;regnskapsdirektivet. NRS ber om å få innsikt i vurderingene som ble gjort i forbindelse med at departementet valgte å videreføre § 7-1 annet ledd for små foretak, slik at dette kan tas med videre utvikling av god regnskapsskikk for små foretak.</p>