Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Norske revisorer vil aktivt bidra til at sanksjonene mot Russland etterleves - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<div class="epi-contentfragment">Karen (Jarild).jpg</div>
<p>- Revisorene er tett på norske virksomheter, og vil være særlig årvåkne overfor de av våre kunder som har med Russland å gjøre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Vi skal gjøre alt som er i vår makt for å sikre at sanksjonene etterleves i næringslivet.</p>
<p>- Vårt fokus er veiledning og etterlevelse, herunder å hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene av sanksjonene, sier Kvalevåg.</p>
<p>- Hoveddelen av sanksjonene dreier seg om finansielle tjenester, olje og gass-sektoren, teknologi og transport/logistikk, men også handels- og tjenestesektoren vil bli berørt. Revisor vil derfor ha økt oppmerksomhet på varer og tjenester som det nå er forbudt å levere. Vi vil også ha fokus på eierskap og verdier som nå er sanksjonert, sier Kvalevåg.</p>
<p>- Vi er fremdeles i en tidlig fase, regelverk og detaljer om de nye sanksjonene er ennå ikke på plass. Som bransjeorganisasjon følger vi utviklingen tett, og vil sørge for at våre medlemmer til enhver tid er fullt orientert både om regelverket og revisors plikter, sier Kvalevåg.</p>
<p>- På vegne av den norske revisjonsbransjen og som medmenneske vil jeg uttrykke den dypeste medfølelse, sympati og støtte til det Ukrainske folket, som nå kjemper en heroisk kamp for frihet, selvstendighet og demokrati, sier Kvalevåg.</p>