Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Norske foretak pålegges nye tunge byrder - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Karen Kvalevåg.jpg</div>
<p>- Forslaget bærer preg av å være uferdig. En rekke helt sentrale spørsmål er uavklarte, og det er ikke foretatt en troverdig avveining av nytte/kostnad, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.</p>
<p>- Regjeringen har i Hurdalsplattformen et mål om å forenkle for til sammen 11 milliarder kroner de neste fire år. Med dette forslaget fra Skatteetaten, tror jeg de må legge på en milliard for å komme i mål, sier Kvalevåg.</p>
<h3>Ikke-næringsdrivende boligselskaper og stiftelser blir omfattet</h3>
<p>Tiltaket som var opprinnelig ment å avdekke momssvindel, er utvidet til å omfatte alt næringsliv, inkludert offentlig sektor og ikke-næringsdrivende foretak. Sistnevnte omfatter 14 000 boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier og 5&nbsp;700 stiftelser.</p>
<p class="xmsonormal">- Vi stiller spørsmål ved å inkludere ikke-næringsdrivende foretak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Vi savner en nærmere analyse av hvilken byrde som pålegges disse ved innføring av en rapporteringsplikt.&nbsp;</p>
<h3 class="xmsonormal">Bank og forsikringstjenester bør ikke inkluderes</h3>
<p class="xmsonormal">Forslaget rammer svært bredt, og det foreslås ingen bransjeunntak.&nbsp;</p>
<p class="xmsonormal">- Det kan føre til at det blir adskillig flere transaksjoner, og andre typer transaksjoner det skal rapporteres om enn det en har forestilt seg, for eksempel innen bank og forsikring. Vi ser ikke poenget i dette, og mener bank og forsikring må unntas fra rapporteringsplikt, sier Kvalevåg.</p>
<h3 class="xmsonormal">Tvinges til å registrere om kundene er foretak eller privatperson</h3>
<p class="xmsonormal">I motsetning til i dag vil selger måtte registrere om kunden er en privatperson, gjør en privat anskaffelse, eller er foretak på salgstidspunktet.&nbsp;</p>
<p class="xmsonormal">- Hvor lett er det for selger å skille mellom salg til foretak og privatpersoner, spør Kvalevåg, som stiller spørsmål ved nytten av å kreve en slik detaljert registrering.&nbsp;</p>
<h3 class="paragraph"><b>Dobbeltrapportering</b></h3>
<p class="paragraph">Alt salg skal rapporteres, og med det menes alt, inkludert&nbsp;kontantsalg.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>- Skatteetaten vil ha opplysninger om alt salg for å avstemme selgers rapportering med det selger har oppgitt i MVA-meldingen. Selger må da rapportere de samme opplysningene til skatteetaten to ganger. &nbsp;Det er i strid med alle forenklingsmålsetninger, og burde være helt unødvendig i 2021,&nbsp;avslutter&nbsp;Kvalevåg.</p>