Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Nordic Sustainability Reporting Standards (NSRS) lansert - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Prosjektet som er finansiert av Nordic Innovation, sikter inn på å tilby et rammeverk for bærekraftsrapportering tilpasset mindre virksomheter i Norden. Tanken bak er blant annet rammeverket skal sørge for at mindre bedrifter kan holde seg relevant i forhold til krav fra kunder og finansieringsgivere, samt i anbudsrunder.</p>
<p><strong>Fokusområdene til NSRS er:</strong>&nbsp;</p>
<ul class="list">
<li>Brukerstyrt verdiskapning&nbsp;</li>
<li>Klimarisiko i en nordisk kontekst&nbsp;</li>
<li>Økosystem for interessenter&nbsp;</li>
<li>Bærekraftige forretningsmodeller&nbsp;</li>
<li>Ansvarsfraskrivelse og grønnvasking&nbsp;</li>
<li>Overgangen til et bærekraftig samfunn&nbsp;</li>
</ul>
<p>Førsteutgaven av rammeverket inneholder flere instruksjonsmanualer og exceltemplater.</p>
<p>Se mer på <a href="https://www.jottacloud.com/s/279c68a24f0eaf14b24be3e5e0946cfb1e8" target="_blank">NSRS hjemmesider</a>.</p>