Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 NHO-webinar om energitilskuddsordningen - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Se opptak av <a href="https://events.webcast.no/nho/rBEb6weogb6Fz2mHuOAp/c6XZoVNA4kYgWFbDnhCs" target="_blank">NHOs webinar om energitilskuddsordningen</a>.</p>
<p>Webinaret omfatter:</p>
<h3>Energitilskuddsordningen:</h3>
<ul class="list">
<li>Hvordan søke om støtte – gangen i søknadsprosessen –&nbsp;Rune Holmen, Enova</li>
<li>Hvordan velge energitiltak – Andreas Strømsheim Aamod, fagsjef næringspolitikk, Nelfo</li>
<li>Spørsmål og svar</li>
</ul>
<h3>Fastprisavtaler for strøm:</h3>
<ul class="list">
<li>Hvordan vil fastprisavtalene se ut, og hvordan inngår man avtalene –&nbsp;Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver, Energi Norge</li>
<li>Spørsmål og svar</li>
</ul>