<p>Pengemuldyr, neobanker og utenlandske kryptovalutavekslere trekkes frem som noen av de største truslene for hvitvasking i Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering (NRA) 2022. Risikoen er ansett som høyere enn tidligere for betalingsforetak, advokater og regnskapsførere.</p>
<p>Vi har oppdatert vårt støttemateriell med link til rapporten. Økokrim og PST rapport&nbsp;<a href="https://www.nsr-org.no/uploads/images/Nasjonalrisikovurderinghvitvaskingogterrorfinansiering2022-nett.pdf" target="_blank">Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering (NRA) 2022</a>.</p>