Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Nasjonal risikovurdering og hvitvaskingsarbeid - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Pengemuldyr, neobanker og utenlandske kryptovalutavekslere trekkes frem som noen av de største truslene for hvitvasking i Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering (NRA) 2022. Risikoen er ansett som høyere enn tidligere for betalingsforetak, advokater og regnskapsførere.</p>
<p>Vi har oppdatert vårt støttemateriell med link til rapporten. Økokrim og PST rapport&nbsp;<a href="https://www.nsr-org.no/uploads/images/Nasjonalrisikovurderinghvitvaskingogterrorfinansiering2022-nett.pdf" target="_blank">Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering (NRA) 2022</a>.</p>