Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Når våre fremste tillitsvalgte svikter - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">LYS355670_Dir_revf_006 Fotgraf Sverre Chr Jarlid 16-9.jpg</div>
<p>Tidligere er en stortingsrepresentant dømt for grovt bedrageri med reiseregninger, og idømt fengselsstraff. En annen, tidligere stortingsrepresentant, sitter i disse dager i retten tiltalt for det samme.</p>
<p>- Sakene skader tilliten til våre folkevalgte. De har også potensial for å skade den generelle tilliten i samfunnet. Derfor er det helt nødvendig at dette får en konsekvens. Spørsmålet er hvorfor det ikke er skjedd tidligere. Det har utviklet seg en ukultur over lang tid som ingen har tatt skikkelig tak i. Det betaler Stortinget og vi prisen for nå, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.</p>
<p>- Sakene illustrerer hvor skjør tillit er. Hvor raskt den rives ned om man ikke er årvåken. Den viser også at tillit ikke kan være blind. Da forvitrer den. Det må være kontroll, en reell oppdagelsesrisiko og en konsekvens av å bryte regelverk.</p>
<p>- Stortingssakene viser at det ikke er noen forskjell på lovgivere og folk flest. Regler tøyes og brytes. De viser heldigvis også at det ikke kan være ulik reaksjon fra samfunnet på lov- og regelverksbrudd, sier Kvalevåg.</p>
<p>- Så må vi huske at disse sakene omfatter et klart mindretall av våre folkevalgte. Det er selvsagt urettferdig at alle stortingsrepresentanter og Stortinget som institusjon rammes av enkeltpersoners handlinger. Men slik er det. Og vi må forholde oss til at det er slik.</p>
<p>- Lærdommen må være at tillit ikke kan tas for gitt. Den tar tid å bygge og rives ned raskt om man ikke er årvåken. Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, avslutter Kvalevåg.</p>