Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 MVA - Revidert nasjonalbudsjett for 2022 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><strong>Omlegging av støtte til kjøp av elbiler</strong></p>
<p>Regjeringen foreslår å erstatte merverdiavgiftsfritaket for elbiler med en tilskuddsordning fra 2023. Tilskuddsordningen skal speile et merverdiavgiftsfritak for kjøpsbeløp opp til 500 000 kroner. Dette vil gjøre at normale elbiler ikke vil endre pris, mens dyre elbiler kan få en prisøkning som følge av en normalisering av avgiftsleggingen.&nbsp;</p>
<p><strong>Merverdiavgiftsplikt for naprapati og osteopati</strong></p>
<p>Perioden naprapater og osteopater er unntatt fra merverdiavgift utvides til 1. januar 2023. Fra 1. januar 2023 vil naprapati og osteopati være avgiftspliktig med mindre behandleren har søkt og fått autorisasjon etter helsepersonelloven. Etter en lovendring er nå naprapater og osteopater omfattet av autorisasjonsordningen etter helsepersonelloven. For å opprettholde unntaket fra merverdiavgift må imdlertid behandleren søke og få slik autorisasjon.</p>
<p><strong>Deklarasjonsfritaket for varer av lav verdi (350 kroners grensen)&nbsp;</strong></p>
<p><span data-contrast="auto"><span class="normaltextrun">For å lette innføringen av VOEC-ordningen&nbsp;(en forenklet registrerings- og rapporteringsordning)&nbsp;i 2020, ble det innført en overgangsordning med et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Regjeringen foreslår at overgangsordningen avvikles så raskt som mulig, og senest i løpet av 2023.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:1,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559731&quot;:284,&quot;335559738&quot;:80,&quot;335559739&quot;:80,&quot;335559740&quot;:280}"><span class="eop">&nbsp;</span></span></p>