Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 MVA og Statsbudsjett 2022 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>De viktigste forslagene er:</p>
<ul class="list">
<li>Akupunktur blir mva pliktig fra 1. januar 2022. For naprapati og osteopati utsettes avgiftsplikten til 1. juli 2022.</li>
<li>Deklareringsunntaket for varer med verdi under 350 kroner videreføres inntil videre.</li>
<li>Omtvistede krav i bygge- og anleggsbransjen – det foreslås ikke endringer i reglene som ble innført 1. januar 2001 og som begrenser adgangen til utsatt fakturering til ferdigstillelse.</li>
<li>Merverdiavgiftskompensasjon, frivillige foreninger og idrettsanlegg – regjeringen bevilger 1750 millioner til den generelle ordningen og 299 millioner til bygging av idrettsanlegg.&nbsp;</li>
</ul>