<p>I innlogget tjeneste for mva er det nå funsjonalitet for å finne KID-nummer for innbetaling av mva for den aktuelle terminen for de som leverer mva-melding for alminnelig næring.&nbsp;Det gjelder både ved innlevering fra regnskapssystem og i Skatteetatens innloggede tjeneste. Det vil fortsatt gå ut en kvittering til Altinn, og sluttbrukersystemer kan fortsatt vise informasjon om KID i sine løsninger.</p>
<p>Du finner mer informasjon om innlevering av mva melding etter 1. januar 2022 på <a href="https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/mva-melding/" target="_blank">Skatteetaten.no</a>.</p>