Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 MVA kompensasjon – dokumentasjonskrav for private virksomheter - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Skattedirektoratet har uttalt seg om&nbsp;krav til dokumentasjon for private virksomheter som skal ha momskompensasjon.</p>
<p>I uttalelse gir skattedirektoratet uttrykk for hva hvilket innhold de mener må være med i en oppstilling fra kommunen når kommunen ikke ovesender hvert enkelt vedtak til den private virksomheten. Skattediretktoratet gir også eksempler på hvordan deler av innholdet i vedtaket kan gjengis i oppstillingen fra kommunen.&nbsp;</p>
<h4 id="4-eksempler-pa-oppstillinger-fra-kommunen-av-deler-av-innholdet-i-et-vedtak">&nbsp;</h4>