<p>Skattedirektoratet har uttalt seg om&nbsp;krav til dokumentasjon for private virksomheter som skal ha momskompensasjon.</p>
<p>I uttalelse gir skattedirektoratet uttrykk for hva hvilket innhold de mener må være med i en oppstilling fra kommunen når kommunen ikke ovesender hvert enkelt vedtak til den private virksomheten. Skattediretktoratet gir også eksempler på hvordan deler av innholdet i vedtaket kan gjengis i oppstillingen fra kommunen.&nbsp;</p>
<h4 id="4-eksempler-pa-oppstillinger-fra-kommunen-av-deler-av-innholdet-i-et-vedtak">&nbsp;</h4>