<p>Finansdepartementet har i kjølvannet av at bestemmelsen om innberetning av merverdiavgift for omtvistede krav som gjelder tilvirkningskontrakter er endret, gjort en endring i bestemmelsen som gjelder krav om momskompensasjon.</p>
<p>Momskompensasjon som springer ut av omtvistede tilvirkningskontrakter skal tas med i skattemeldingen for den perioden kravet er avklart eller betalt. Dette betyr at merverdiavgiftsbeløpet som gjelder slike krav ikke kan tas med allerede når det er mottatt faktura, men må utsettes til kravet er avklart eller betalt. På den annen side betyr det også at foreldelsesfristen ikke løper i perioden frem til kravet er avklart eller betalt.</p>
<p>Endringen er foretatt ved at forskriftens § 5 har fått nytt innhold.</p>