<p>Skatteetaten har sendt ut informasjon om at Folkeregisteret endrer sin distribusjonsløsning fra 1. oktober 2022. De som trenger tilgang til folkeregisteret må søke om og ta i bruk den nye løsningen før 1. oktober 2022.</p>
<p>For de som ikke har søkt om tilgang innen denne datoen vil rettighetene kunne bli slettet. Det er dermed viktig at hvert enkelt selskap følger opp dette da det for eksempel påvirker&nbsp;tilgang til rett data ved utførelse av hvitvaskingskontroller.</p>
<p>Du søker tilgang på <a href="https://www.skatteetaten.no/deling/folkeregisteret/intro/be-om-tilgang/" target="_blank">skatteetaten.no</a>.&nbsp;</p>