Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Midlertidig deklarasjonsfritak for varer under kr 350 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Fra 2020 har det vært merverdiavgiftsplikt også ved innførsel av varer av lav verdi. Utenlandske tilbydere av slike varer skal beregne og betale merverdiavgift i den forenklede løsningen, VOEC.</p>
<p>For å lette innførselen av varer som har en verdi under kr 350 har vi hatt et midlertidig deklarasjonsfritak. Dette foreslås nå opphevet med virkning fra 1.1.2024.</p>
<p>Endringen betyr at varer til verdi under kr 350 kroner skal deklareres; dvs fremstilles for tollvesenet for fortolling. I praksis vil det være den utenlandske tilbyderes som ordner dette, men har&nbsp;tilbyderen ikke beregnet og betalt merverdiavgift, eller VOEC-nummeret til tilbyderen ikke er levert til tollvesenet ved innførselen, må kunden deklarere varen på vanlig måte.</p>
<p>På skatteetatens nettsider finner du en oversikt over hvilke utenlandske tilbydere som er registrert i VOEC registeret. Her kan du kontrollere om det utenlandske nettstedet du handler varer fra er registrert i VOEC.</p>