Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Merverdiavgiftskompensasjon og konkurranseregelen - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p><span>Etter kompensasjonsloven har kommunen ikke rett til kompensasjon når den driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.</span></p>
<p><span>Når kommunen tilbyr adgang til svømmehall mot brukerbetaling unntatt fra avgift, har det oppstått spørsmål om kommunen blir rammet av konkurransebestemmelsen eller er berettiget til momskompensasjon.</span></p>
<p>De nærmere kriteriene for dette gjennomgås av Finansdepartementet i uttalelsen.&nbsp;</p>