<p><span>Tilskuddet gjaldt statlig tilskudd til ferjeoperatører. S</span>kattedirektoratet kom til at tilskudd som blir overført fra Statens vegvesen til riksveiferjeoperatørene må anses som generelle driftstilskudd som ikke utløser avgiftsplikt.</p>