Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Lønnsstøtteordningen - kontrollhandlinger for bekreftelse av søknader - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører</h3>
<p>På samme måte som i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, må søknadene være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører før den kan sendes inn. Det er fastsatt nærmere krav til bekreftelsene i <a title="lønnsstøtteforskriften" href="https://lovdata.no/forskrift/2022-02-04-167/§4-5" target="_blank">lønnsstøtteforskriften §&nbsp;4-5</a>. Skattedirektoratet fastsetter og offentliggjør krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse, jf.&nbsp;§&nbsp;4-5&nbsp;(8)</p>
<h3>Kontrollhandlingene</h3>
<p>Kontrollhandlingene er&nbsp;&nbsp;<a title="Kontrollhandlinger lønnsstøtteordningen" href="https://www.skatteetaten.no/lonnsstotte-des2021-feb2022/kontrollhandlinger/" target="_blank">publisert i søknadsportalen</a>.</p>
<p>Bekreftelse avgis ved å signere på skjema i søknadsportalen «Lønnsstøtte etter lønnsstøtteordning innført i desember 2021». Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse:</p>
<p style="margin-left: 30px;"><em>Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Skatteetatens kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om støtte etter lov om lønnsstøtte, samt forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. forskriften §&nbsp;4‑5.</em></p>
<p style="margin-left: 30px;"><em>Våre handlinger har ikke avdekket feil.</em></p>
<p style="margin-left: 30px;"><em>Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden. Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. forskriften § 4-5, og er derfor ikke egnet til andre formål.</em></p>