Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Lønnsstøtteordningen - behov for praksisendring - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Revisorforeningen mener arbeidsgivere som utbetaler lønn etterskudddsvis for alle perioder bortsett fra desember, bør falle inn under ordningen for lønnsstøtte. Vi er blitt oppmerksom på at disse som en følge av at de ikke rapporterer lønn i en a-melding i januar, har fått avslått søknader om lønnsstøtte for januar.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Vi mener dette er en svært uheldig konsekvens av praktiseringen av regelverket, som strider mot intensjonen med lønnsstøtteordningen. Forutsetningen da lønnstøtteordningen ble lansert, var at det skulle gis kompensasjon for lønnskostnader for desember, januar og februar for de som ikke permitterte ansatte til tross for stort omsetningsfall.</p>
<p>Revisorforeningen har derfor tatt opp dette med Skattedirektoratet og Finansdepartemenetet.&nbsp;</p>