Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Lønnsstøtte - søknadsfrist og klagefrist - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Finasndepartementet har gått tilbake på sitt forslag om å korte ned søknadsfristen og klagefristen i lønnsstøtteordningen.</p>
<p>Søknadsfristen for alle støttemånedene er dermed 10. mai 2022.</p>
<p>Klagefristen er 6 uker fra vedtak mottas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se også vårt tidligere arbeid med denne saken:</p>