<p>Finasndepartementet har gått tilbake på sitt forslag om å korte ned søknadsfristen og klagefristen i lønnsstøtteordningen.</p>
<p>Søknadsfristen for alle støttemånedene er dermed 10. mai 2022.</p>
<p>Klagefristen er 6 uker fra vedtak mottas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se også vårt tidligere arbeid med denne saken:</p>