<p>Det foreslås endringer i reglene om søknadsperiode og i reglene om fristen for å klage på vedtak om støtte. Forslaget innebærer at:</p>
<p class="list">-Det tidligste tidspunkt for å sende inn søknad om lønnsstøtte for støttemånedene januar og februar 2022 fremskyndes fra 10. april 2022 til 18. mars 2022.</p>
<p class="list">-Fristen for å søke lønnsstøtte for desember 2021 og januar og februar 2022, endres fra 10. mai 2022 til 25. april 2022.</p>
<p class="list">-Fristen for klage på vedtak om støtte endres fra seks til tre uker.</p>
<p>Høringsfristen er 15. mars 2022</p>