Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Lav mva-sats blir igjen på 12 % - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Overnatting, persontransport og adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og enkelte idrettsarrangementer er områder som blir berørt av satsøkningen. Midlertidig reduksjon i mva-sats ble innført som en håndsrekning for bransjer som i stor grad ble påvirket av at Norge stengte ned. I forbindelse med revidert budsjett for 2021 fant Finansdepartementet imidlertid ikke at det var grunnlag for å utvide ordningen lenger enn til 1. oktober 2021.</p>
<h3>Hva skjer når mva-satsen øker?</h3>
<p>Merverdiavgift skal beregnes med den sats som gjelder på leveringstidspunktet. For tjenester som berøres av satsendringen er det anledning til å avvike fra hovedregelen om at salgsdokumentasjon for en merverdiavgiftspliktig omsetning ikke kan utstedes før ved levering av varen eller tjenesten. Overnatting, persontransport og adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og enkelte idrettsarrangementer er typiske tjenester hvor fakturering skjer på forskudd.</p>
<h3><br />Fakturert for tjenester som skal leveres etter 31. september 2021?</h3>
<p>Det må kontrolleres at tjenester som er fakturert før 1. oktober hvor levering skjer etter dette er fakturert med riktig mva-sats. Har virksomheten fakturert med 6 % mva skal virksomheten likevel innberette 12 % mva. Virksomheten må kontrollere om de kan velte satsøkningen over på kunden eller om de må dekke beløpet selv.</p>
<h3>Leveranse både før og etter 31. september 2021</h3>
<p>For persontransport som starter i september og avsluttes etter 31. september skal faktureres med 6 % mva. Mens det for overnatting som starter før og avsluttes etter 31. september må faktureres med 6 % før 31. september og 12 % etter.</p>
<p>For periodebilletter går det et skille mellom billetter som gjelder mer eller mindre enn 30 dager. For billetter som gjelder for mindre enn 30 dager skal det ikke skje noe med satsøkningen, for billetter som gjelder for en lengre periode enn dette, må mva-beløpet reguleres tilsvarende.</p>
<p>Skatteetaten har gitt ut en prinsipputtalelse som omhandler flere aktuelle problemstillinger.</p>