Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Krig i Ukraina: Hva du må vite som revisor - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>15.03.2022: UD har opprettet en <a title="UD servicetelefon" href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/servicetelefon/id2904179/?utm_source=regjeringen.no&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=nyhetsvarsel20220315" target="_blank">servicetelefon for næringslivet</a> for spørsmål om sanksjonene.</p>
<h3>Profesjonelle og etiske konsekvenser</h3>
<p>Myndighetene innfører sanksjoner mot Russland og Hviterussland. En rekke bedrifter påvirkes på ulike måter av krigen.&nbsp;Revisorene må aktivt vurdere konsekvensene for seg selv og bedriftene, både profesjonelt og etisk.&nbsp;</p>
<h3>Revisjonstjenester til selskaper kontrollert av personer på sanksjonslisten</h3>
<p>Finanstilsynet har avklart at frysbestemmelsene i sanksjonsregimet er til hinder for å levere revisjon til selskaper som er eiet eller kontrollert av listeførte personer eller selskaper. Du finner&nbsp;<a title="revisjon til listeførte personer" href="/link/4cb518b7474048ae8f90355c05b7a2bd.aspx">mer informasjon om dette her</a>.&nbsp;&nbsp;</p>
<h3>Sanksjoner mot Russland og Hviterussland</h3>
<p>Revisor har en viktig rolle i å følge opp at sanksjonsregimet etterleves og hjelpe virksomhetene som rammes med å håndtere konsekvensene. Vi har samlet informasjon og lenker om <a title="sanksjonene" href="/link/003e7a477eb14b058b286f2823800575.aspx">sanksjonene mot Russland og Hviterussland her</a>.&nbsp;</p>
<h3>Tiltak mot hvitvasking</h3>
<p>Krigen i Ukraina medfører nye risikoer knyttet til hvtivasking og terrorfinansiering. Revisorer må være kjent med sanksjonsregimet. Revisor være oppmerksom på indikasjoner på hvitvasking av utbytte som følge av brudd på sanksjonsregimet og vurdere behovet for fornyet risikovurdering av enkelte klienter. Revisor må og&nbsp;holde oversikt over sanksjonslistene og reelle rettighetshavere i egen portefølje.&nbsp;</p>
<p>Et forhold som omfattes av sanksjonsregelverket vil ikke nødvendigvis også omfattes av undersøkelses og rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven, men det er en viktig kobling gjennom den kartleggingen av reelle rettighetshavere som kreves etter hvitvaskingsloven. Kundetiltakene må brukes for å avklare om klienten er eiet eller kontrollert av noen som er på sanksjonslisten.&nbsp;&nbsp;</p>
<p><a title="Økokrim " href="https://www.okokrim.no/vedroerende-sanksjonsregelverket-og-hvitvaskingsloven.6511267-549307.html" target="_blank">Økokrim har også lagt ut en sak</a>&nbsp;hvor de minner om dette. De sier blant annet:</p>
<blockquote>Vi råder rapporteringspliktige enheter om å følge grunnleggende indikatorer tilknyttet hvitvaskings og terrorfinansiering, og herunder være særlig oppmerksom på indikatorer om skatteparadis og skjult eierskap.<br /><br />Videre anbefaler vi at rapporteringspliktige enheter gjør seg godt kjent med veilederen&nbsp;<a title="frysveilederen" href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/finans_frysbestemmelser/id2903172/" target="_blank">Veiledning om frysbestemmelsene</a>.</blockquote>
<h3>Regnskap og selskapsrapportering</h3>
<p>Krigen i Ukraina kan gi usikkerhet om fortsatt drift for bedrifter som er eksponert for sanksjonene mot Russland og Hviterussland, konsekvenser av krigshandlingene eller på andre måter. Det kan være behov for å gi informasjon i årsberetningen. Du finner <a title="Ukraina – fortsatt drift mv" href="/link/106810a6ad0c4a2bb9dbb944b357a721.aspx">mer informasjon om dette her</a>.</p>
<h3>Informasjon fra Accountancy Europe</h3>
<p>Den europeiske revisorforeningen <a title="Accountancy Europe – war in Ukraine" href="https://www.accountancyeurope.eu/publications/war-in-ukraine-what-european-accountants-need-to-know/?mc_cid=45c525071e&amp;mc_eid=4ceea666c9" target="_blank">Accountancy Europe har gitt god informasjon</a> på sine nettsider&nbsp;om konsevensene for revisorene av krigen i Ukraina (engelsk).</p>
<h3>Kontakt oss</h3>
<p>Som medlem i Revisorforeningen, kan du&nbsp;<a title="Veiledningstjenesten" href="/link/3ebece99046f41b7aa0f053568dc8f05.aspx">kontakte oss direkte med dine spørsmål</a>&nbsp;om sanksjonsregimet og andre konsekvenser angrepet på Ukraina kan få for deg som revisor.</p>
<div class="epi-contentfragment">Espen Knudsen m/kontaktinfo</div>
<p>&nbsp;</p>