Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Konkurs- og regnskapskriminalitet skal ikke lønne seg - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">LYS355670_Dir_revf_006 Fotgraf Sverre Chr Jarlid.jpg</div>
<p>BT/E24 har avdekket at syv av ti anmeldelser fra bostyrere etter selskapskonkurser og tvangsoppløsninger ender med henleggelse i Vest politidistrikt. En oversikt fra Oslo-politiet viser at henleggelsesprosenten er om lag den samme der.</p>
<p>- Denne formen for kriminalitet utfordrer vår tillitskultur, svekker vår evne til å finansiere velferden og truer arbeidsplasser i seriøse virksomheter. Vi kan rett og slett ikke leve med at konkurskriminalitet ikke blir fulgt opp. I tilfeller hvor det ikke er ført regnskap, eller det mangler vesentlig regnskapsinformasjon, ligger det ofte annen og grov kriminalitet bak, sier Kvalevåg.</p>
<p>- Vi må som samfunn slå hardt ned på underslag, skatteunndragelser, kreditorsvindel og arbeidslivskriminalitet. Ofte er flere av disse ingredienser i konkurssaker som ender i anmeldelse fra bobestyrer. Henleggelser i slike saker støter den allmenne rettsoppfatning og svekker folks tillit til samfunnets viktigste institusjoner. Det er en farlig utvikling, sier Kvalevåg, som etterlyser handling fra våre folkevalgte.</p>
<p>Flertallet av konkurssakene henlegges av kapasitetshensyn. I Vest Politidistrikt uttrykkes det også at mange konkurssaker henlegges fordi kriminaliteten ikke er alvorlig nok.</p>
<p>- Det er vanskelig å forstå hvordan Politiet kan konkludere med at kriminaliteten ikke er alvorlig nok når de i liten grad går inn i sakene, sier Kvalevåg. Det kreves etterforskningsinnsats for å avdekke hvorvidt det er grov kriminalitet eller ikke som ligger bak når sentral dokumentasjon mangler. Når en bobestyrer anmelder, er det i seg selv en indikasjon på at saken bør etterforskes, sier Kvalevåg.</p>
<p>- Vi er på ville veier når det å tømme kassen, kaste regnskapsdokumentasjonen og gå under jorden belønnes med henleggelse, sier Kvalevåg.</p>
<p>- Jeg ser med økende bekymring på at de fleste enkeltpersonforetak og 6 av 10 norske aksjeselskaper ikke har revisor, og&nbsp;i praksis opererer uten tilstrekkelig løpende kontroll. Når konkurs- og regnskapskriminalitet heller ikke følges opp av politiet, er det dårlig nytt for tillitssamfunnet, avslutter Kvalevåg.</p>