Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Kompensasjonsordningen trappes ned - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021 ble kompensasjonsordningen for næringslivet forlenget til å gjelde ut oktober, men i en nedtrappet versjon som gir sterkere insentiver til å øke den økonomiske aktiviteten.</p>
<p>Fra september er <a href="https://lovdata.no/forskrift/2021-06-04-1792/§3-3" target="_blank">beløpet for maksimal støtte</a> redusert. Stortinget ga videre regjeringen fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for å styrke insentivene til aktivitet ytterligere, dersom ikke ordningen avvikles.</p>
<p>På den bakgrunn varsler Regjeringen følgende innstramminger i ordningen fra september:</p>
<ul class="list">
<li>Terskelen for omsetningsfall heves fra 30 til 40 prosent for å bedre kunne målrette støtten mot de bransjene og bedriftene som fortsatt har behov for kompensasjon.</li>
<li>Videre justeres beregningsformelen. De faste, uunngåelige kostnadene skal nå multipliseres med omsetningsfallet i prosent, minus 40 prosentenheter, i stedet for et fratrekk på 30 prosentenheter som i dag. Den såkalte justeringsfaktoren i beregningsformelen holdes uendret.</li>
</ul>
<p>Endringene i regelverket forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).</p>