Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning gjelder tap knyttet til kulturarrangementer som er avlyste, stengte eller nedskalerte på grunn av råd eller pålegg fra myndighetene som følge av covid- 19. Det er en forutsetning at kulturarrangementet var eller skulle ha vært åpent for allmennheten.</p>
<p>Hver søknadsperiode er på én måned – november, desember, januar og februar – men det søkes samlet for alle søknadsperiodene. Dersom det omsøkte tilskuddsbeløpet samlet for alle søknadsperiodene er over 200&nbsp;000 kroner, må søknaden bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Siste frist for revisor/autorisert regnskapsfører sin bekreftelse er 6. mai kl. 13.00. Søkerne kan få kompensert inntil 10&nbsp;000 kroner per søknad for utgifter til bekreftelsene.</p>
<p>Revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre et sett med kontrollhandlinger for å bekrefte opplysningene i søknaden. Ved å signere bekrefter revisor eller autorisert regnskapsfører at kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Se <a href="https://lottstift.no/kulturkompensasjon/bekreftelse-fra-revisor-eller-autorisert-regnskapsforer/" target="_blank">Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører</a>.</p>