Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober - ny beregningsmetode - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Nye tilskuddsperioder</h3>
<p>Kompensasjonsordning 3 utvides i utgangspunktet med to nye tilskuddsperioder:</p>
<ul class="list">
<li>Juli-august 2021 – søknadsfrist 15. november 2021</li>
<li>September-oktober 2021 – søknadsfrist 15. desember 2021</li>
</ul>
<p>Regjeringen har varslet at ordningen kan bli avsluttet før tilskuddsperioden september-oktober hvis koronasituasjonen skulle tilsi det. Dette har Stortinget gitt sin tilslutning til.&nbsp;</p>
<h3>Ny beregningsmåte fra og med juli</h3>
<p>Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30&nbsp;pst omsetningsfall og går til 85&nbsp;pst ved 100 pst omsetningsfall.&nbsp;Fram til juni starter kompensasjonsgraden på 25,5 pst med 30 pst omsetningsfall (85 pst x 30 pst) og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall. Dette fremgår av en ny beregningsregel i forskriften § 3-1 første og annet ledd.</p>
<p>Hensikten med den nye bergningsmåten, er at det ikke skal lønne seg å bremse aktiviteten for å få minst 30 pst omsetningsfall.&nbsp;</p>
<h3>Lavere maksgrense for september-oktober</h3>
<p>For tilskuddsperioden september-oktober er maksimalt tilskudd per foretak eller konsern 20 millioner kroner. Beregnet tilskudd over 10 millioner kroner avkortes med 50 pst.&nbsp;</p>
<p>I tillegg gjelder maksgrensen på 100 millioner kroner samlet for alle tilskuddsperioder fra og med mars 2021.</p>
<h3>Flyselskaper inkluderes fra og med mai</h3>
<p>Se forskriften § 1-3 bokstav d.</p>
<h3>Justert fisjonsregel</h3>
<p>Forskriften § 2-3 har en bestemmelse om sammenligningsperioden for et foretak som har vært del av fisjon.&nbsp;Før endringen var regelen at ved fisjon registrert etter 1. september 2019, skulle søkeren bruke januar-februar 2020 som sammenligningsperiode.</p>
<p>Forskriften er nå endret for å fange opp sammenligningsperiodene fra mars 2019.&nbsp;Søker som har vært del i en fisjon som er registrert i perioden 1. mars 2019 til 31. desember 2019, skal bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet dersom fisjonen er gjennomført i sammenligningsperioden eller senere.</p>