<p>Endringen vil bringe innysnretten på linje med det som gjelder i kompensasjonsordning 2 og 3. Dette inkluderer opplysninger om&nbsp;antall tildelte tilskudd for konsernet og&nbsp;samlet tildelt tilskudd for konsernet.</p>
<p>Revisorforeningen støtter mest mulig åpenhet om opplysninger av<br />betydning for tilskudd i kompensasjonsordningen. Offentlig innsyn i opplysninger av betydning for tilskudd bidrar til legitimitet og tillit til ordningen.</p>
<p>Revisorforeningen er opptatt av at mest mulig av opplysningene bør ligge åpent tilgjengelig på nett slik at presse, organisasjoner og andre interesserte kan gjøre egne analyser. Vi mener at det bør&nbsp;vurderes om alle eller enkelte av konsernopplysningene skal publiseres.</p>