Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Kan søke om ytterligere utsettelse - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Dette gjelder bare for klienter som allerede har fått utsatt frist til 30. juni. Ny frist for å levere blir da 21. august 2023.</p>
<p>For å benytte seg av denne utvidede muligheten, må man søke via <a href="https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-for-levering-av-skattemeldingen-for-klienter/" target="_blank">løsning for utsettelse på skatteetaten.no.</a>&nbsp;&nbsp;Siden er ikke oppdatert enda, men åpner på nytt på tirsdag 27. juni. Det er denne søknadsløsningen som MÅ benyttes.&nbsp;Muligheten for å søke <b>åpner tirsdag 27. juni og stenger fredag 30. juni kl. 12.00.</b> Det gis ikke utsettelse utover 21.august 2023.</p>
<p>Skattedirektoratet opplyser at grunnen til at det har tatt litt tid å få dette på plass er at det krever kodeendring i løsningen for å søke om utsettelse, og i andre systemer der frist registreres og benyttes i ulike prosesser. Øvrige sider på skatteetaten.mo mv. der frist er omtalt blir ikke oppdatert i denne runden.</p>
<p><strong>Årsregnskap</strong><br />Fristene for fastsettelse og innsending av årsregnskap er ikke påvirket av utsettelsen for skattemeldinger.</p>