Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Kan få ettergitt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020 pga. korona - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>For regnskapsåret 2020 ble fristen for å levere årsregnskapet til Regnskapsregisteret utsatt til 30. september 2021 på grunn av pandemien. Ved levering etter fristen påløper forsinkelsesgebyr.</p>
<p>Regnskapsregisteret kan ettergi forsinkelsesgebyret helt eller delvis, dersom det blir sannsynliggjort at forsinkelsen skyldes forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.</p>
<p>Forsinkelsesgebyret må være stoppet før det er mulig å søke om ettergivelse. Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvordan covid-19 har gjort det vanskeligere å sende inn årsregnskapet innen fristen og hvilke konsekvenser covid-19 har hatt for virksomheten.</p>