Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Interkommunale selskapers regnskap - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Revisorforeningen&nbsp;støtter forslaget om at interkommunale selskaper fortsatt skal kunne utarbeide årsregnskap og årsberetning etter regnskapsloven. Etter selskapsavtalen kan selskapet utarbeide regnskap etter prinsippene i kommuneloven.</p>
<p>Når loven åpner for å drive virksomhet gjennom å etablere selskaper, er det naturlig at utgangspunktet er at de generelle selskapsrettsregler gjelder så langt de passer. Og regnskapsloven er et eksempel hvor denne lovgivningen er vel egnet til den virksomhet som drives i IKS-er.</p>
<p>En utfordring ved å anvende regnskapslovens regler er at en del IKS-er kan benytte, og benytter, lovens unntaksregler for små foretak. Reglene for små foretak er utformet av hensyn til at det er et begrenset antall interessenter til regnskapet til små foretak. Det er ikke tilfelle for IKS-er hvor både eierkommunene og eksterne er interessert i rapporteringen. Vi har sett eksempler hvor små IKS-er har unnlatt å balanseføre påløpte pensjonsforpliktelser, noe som er tillatt etter unntaksreglene for små foretak. De har da fremstått med en positiv egenkapital, mens det motsatte har vært realiteten. Dette villeder regnskapsbrukerne og gir et helt feilaktig bilde. Vi foreslår at IKS-er ikke lenger skal kunne anvende unntaksreglene for små foretak.</p>