Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Innspill til Finanstilsynets veiledning om hvitvaskingsloven - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Avstand mellom veiledning og forventninger</h3>
<p>I vårt innspill til Finanstilsynet har vi tatt opp at resultatene fra Finanstilsynets tematilsyn om hvitvaskingsloven, gir en klar indikasjon på at veiledningen til Finanstilsynet ikke har nådd frem. Det er ganske stor avstand mellom de forventningene som Finanstilsynet har gitt uttrykk for i forbindelse med tilsyn og det revisjonsforetakene har oppfattet.</p>
<p>Avklaringene i de gjeldende runskrivene kan være nyttige. Samtidig viser erfaringene at denne formen for veiledning ikke er særlig godt egnet til å gi en tilstrekkelig god forståelse for hva som kreves for å etterleve hvitvaskingsloven på en effektiv måte.&nbsp;For å få til dette, er det nødvendig å illustrere pliktene med mer konkrete eksempler.</p>
<h3>Områder med særlig behov for bedre veiledning</h3>
<p>I denne omgangen har Finanstilsynet bedt om innspill til det generelle hvitvaskingsrundskrivet. For revisjonsforetakene er veiledningen i hvitvaskingsrundskrivet for revisorer mest sentral. Vi oppfordrer derfor Finanstilsynet til også å se nærmere på veiledningen i dette rundskrivet i dialog med Revisorforeningen og bransjen.</p>
<p>Vi ser et særlig behov for bedre veiledning på disse områdene:</p>
<ul class="list">
<li>Virksomhetsinnrettede risikovurderinger</li>
<li>Risikovurdering av kunder</li>
<li>Bransjerisiko</li>
<li>Forsterkede og forenklede kundetiltak</li>
<li>Undersøkelse av indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering</li>
</ul>